Линкови до информатичких садржаја на ПМФ-у:

Сајт асистента Димитрија Чвокића
Сајт асистента Димитрија Чвокића

На сајту господина Димитрија Чвокића, можете пронаћи много садржаја везаних за разне информатичке области. (https://sites.google.com/site/chwokitch/agf)

Uvod_u_Python_programski_jezik.pdf
Adobe Acrobat Document 388.0 KB
Пишите у LaTeX-у
Математику, хемију, физику, ...
latex.pdf
Adobe Acrobat Document 661.5 KB