Задаци са такмичења у Хрватској, па ако знате хрватски, изволите!

http://public.carnet.hr/mat-natj/zadaci-OS.htm