Математика

На овој страници можете наћи садржаје:

  • математику осмих и деветих разреда, (ове школске године); првенствено примјери писмених, контролних, ријешења...
  • одговоре на постављена питања у вези неких задатака и сл.

 

Припремни задаци за тестирање у мају...

Matematika-Ispitni katalog.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB

Довољно је да одштампате задатке:

- Бројеви и оперције страна 14. до 24. стране 

- Једначине и неједначине до 27-ме стране

 - Функције и пропорције до 30-стране

 - Геометрија у равни до 37-ме стране

 - Геометрија у простору до 41. стране

То је неких 30-ак страница задатака

У наставку имате примјере тестова

Наставне припреме, ништа нарочито али служи...

Нису баш нешто нарочито, каошто рекох, али ми служе веома добро годинама...

Акокоме могу помоћи, слава Богу...

За осми...

Реални бројеви - припреме за осми
Припреме су само припреме...
Realni brojevi.doc
Microsoft Word Document 945.0 KB
Рационални бројеви...
Racionalni algebarski izrazi.doc
Microsoft Word Document 2.1 MB
Многоугао...
Mnogougao, Krug, Neke funkcije.doc
Microsoft Word Document 2.9 MB
Питагорина терорема :-)
Pitagorina teorema.doc
Microsoft Word Document 983.5 KB

За девети...

Тачка, права, раван...
Tacka, prava i ravan.doc
Microsoft Word Document 908.5 KB
Призма...
Prizma.doc
Microsoft Word Document 454.0 KB
Пирамида...
Piramida.doc
Microsoft Word Document 452.5 KB
Ваљак и купа ...
Valjak i Kupa.doc
Microsoft Word Document 924.0 KB
Линеарне једначине 1...
Linearne jednacine 1.doc
Microsoft Word Document 748.5 KB
Линеарне једначине 2 ...
Linearne jednacine 2.doc
Microsoft Word Document 752.5 KB
Системилинеарнихједначина са двије непознате...
Sistemi linearnih jednacina sa 2 nepozna
Microsoft Word Document 1.8 MB

Ведско рачунање.
Презентација је о староиндијском рачунању познатијем као Ведска математика.
МотивациониЗадациНаставеМатематике.pps
Microsoft Power Point Presentation 719.0 KB
Талесова теорема
Презентација је учињена у сврху схватања историјско-цивилизацијског контекста њеног настанка. Наравно, један њен дио се бави и једноставним анимативним приступом самој теореми.
KeposTales.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.7 MB

Старо-кинеско множење бројева
Шта да вам кажем, погледајте па покушајте!
Kinesko množenje.mp4
MP4 Video/Audio File 5.7 MB

Површине многоуглова се лако схвате,

ако се маказе дохвате!

Друштво математичара Србије
Друштво математичара Србије

Много задатака са такмичења у Србији за основне школе.