Писмене задаће су праве недаће, а можда и нису:

Четврта ШПЗ за седми разред...

Четврта ШПЗ за осми разред...