Јер, осјети се воља Творца,

у зеленлисту што копни,

зори што кроз маглу грца,

орахом у распуклој опни.

 

Ћути се у страху срне,

и оглоданој вучјој кости,

у жутокљуну кад тихо пр`не,

у црноризцу док пости!

 

МАЛОГРАЂАНИ – МАЛОСЕЉАЦИ

 

Малограђани или малосељаци,

истим се маниром прсе,

они одавде и дошљаци,

добро са лошим мрсе.

 

Како познати ко је

од тога вајног соја?

То и тешко није,

ако не завара чоја.

 

Важно им је много,

ко има бољу марку,

ко је колико смого,

и у коме живи сокаку.

 

Завирити другоме у живот,

то им је опсесија,

не поштују ограду ни плот,

јер их гура агресија.

 

У граду их много има,

исто је и по селима,

а сви уз телевизију,

стварају живота визију.

 

А на телевизији ова прича:

много рекламне лаже,

параде пијанства и кича,

како пјесник каже.

 

Поруку за спас имамо

у Божијим заповјестима,

уз то истину да спознамо,

узор су једни другима!

 

МОЛИТВА

 

Моли се Вишњем,

богомољи радо ходи,

срце подари ближњем,

љубав нека те води.

 

У Цркви с Крстом да си,

збаци терет маске,

осмијех нека ти лице краси,

напусти осуде и ласке.

 

И када у ближњег лику,

коме те вјера води,

назреш Божију слику,

молитва се тада роди.

 

Моли се за друге,

моли се, захвалом, помени,

моли се за божије слуге,

а онда и себе убогог спомени.

      ================================

 

ДУШОМ НАЛИВЕНИ

 

Сви ко` ријеке све, водом,

душом смо наливени,

на Извору течемо чистим родом,

а на Ушћу крајем замућени!

 

Док свијетом влада мрачна рука,

кнежевским прстењем опточена ,

и нуди срећу без мука.

А хоће духа у те наточена!

 

И тада у том руху сивом,

Благослов  Божијег Сина ћутим,

имам дар душом живом,

почетак крајем да наслутим!

 

Јер, осјети се воља Творца,

у зеленлисту што копни,

зори што кроз маглу грца,

орахом у распуклој опни.

 

Ћути се у страху срне,

и оглоданој вучјој кости,

у жутокљуну кад тихо пр`не,

у црноризцу док пости!

 

Надајући се добрим засијано,

родих ово благослово ломно.

Довапит` ли ће измирјано?

Да нам истим буде благоумно!


 


ТАЛЕС, ПИТАГОРА …

 

Висину пирамида из Египта,

измјери нам Талес из Милета.

 

Пропорцијама до космоса,

дојезди Питагора са Самоса.

 

Основа свијета су четири елемента,

устврди Емпедокле из Аригента.

 

Од атома су космичке сфере,

рече нам Демокрит из Абдере.             

 

Платон поручи, сократски, смјерно,

све  се по круговима гиба равномјерно.

 

Аристотел и његови шетачи,

бјаху прави логичари, предавачи,

основаше Лицеј школе,

да се наукама, шетајући, моле.

 

Еуклидове геометрије Елементе,

учи свако дијете, као тестаменте.

  

И Архимед из Сиракузе,

требао је еуклидове Елементе.

Али када метод исцрпљивања узе,

постиже велике моменте.

 

У математици направи слалом,

поигравши се првим интегралом.

 

У механици просвира по истој жици,

те насташе: чекрци, котураче, зупчаници…

уз то се родише и закони о хидростатици.

 

За одбрану свога града од Рима,

изуми много ратних машина,

те одбрана потраја мјесецима.