Основна школа

Претходних двадесетак година предавах физику у основној школи.

Овдје сам поставио неке од презентација за часове у деветом разреду а на страници Поетика у подстраници Еј физико учена... издвојих неколико пјесама посвећених баш том периоду наставног рада.

Илузија или не?
Илузија или не?

Ријешења задатака са КР за девети:(до 9. децембра)

Презентације часова обраде градива физике за девети разред:

Elektricna struja uvod.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.4 MB
Кирхофова правила
KH pravila.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.3 MB
Omov zakon.pps
Microsoft Power Point Presentation 439.5 KB
Elektricni otpor - Omov zakon.pps
Microsoft Power Point Presentation 693.5 KB
Rad i snaga električne struje.pps
Microsoft Power Point Presentation 229.5 KB
Struktura atoma.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.2 MB
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogle
Microsoft Power Point Presentation 517.5 KB
Оптичке илузије
PCIluzije-1.pps
Microsoft Power Point Presentation 942.5 KB