Последњи дан школе у овој школској години (2011/2012.), весели час слажемо танграм, играмо коло.